Οικονομικά της ανάπτυξης - J. Edward Taylor & Travis J. Lybbert

Οικονομικά της ανάπτυξης

By J. Edward Taylor & Travis J. Lybbert

  • Release Date: 2016-03-10
  • Genre: Economics
  • Size: 11.07 MB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] Οικονομικά της ανάπτυξης.pdf 32,563 KB/Sec
Mirror [#2] Οικονομικά της ανάπτυξης.pdf 32,586 KB/Sec
Mirror [#3] Οικονομικά της ανάπτυξης.pdf 31,465 KB/Sec

Description

Το βιβλίο αυτό εφοδιάζει τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. Περιλαμβάνει δεκατέσσερα ευκολονόητα και ευσύνοπτα κεφάλαια που καλύπτουν το βασικό εννοιολογικό πλαίσιο της αναπτυξιακής οικονομικής.
Επίσης, στα πλεονεκτήματα του τόμου προσμετρώνται η ευρεία επισκόπηση των θεμάτων χωρίς τον φόρτο τεχνικών λεπτομερειών, η προσιτή ορολογία, ο ιδανικός συνδυασμός παλαιότερων, πρόσφατων και σύγχρονων θεματικών, χαρακτηριστικά που καθιστούν τα Οικονομικά της ανάπτυξης ελκυστικά για τους φοιτητές και αποτελεσματικά για τους διδάσκοντες.
 

Το βιβλίο των Taylor και Lybbert δίνει έμφαση στην ουσία και όχι στις τεχνικές λεπτομέρειες, παρουσιάζει μια ευρεία επισκόπηση των βασικών θεμάτων και χρησιμοποιεί προσιτή ορολογία.
Aashish Mehta, επίκουρος καθηγητής Διεθνών σπουδών, University of California, Santa Barbara
 
Το δυνατό σημείο αυτού του βιβλίου είναι ότι συνδυάζει παλιά, πρόσφατα και σύγχρονα θέματα σ’ ένα ιδιαίτερα ευσύνοπτο σύγγραμμα που είναι διαφωτιστικό, ενδιαφέρον και εξαιρετικά φιλικό προς τον φοιτητή.
Bruce Wydich, καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης, University of San Francisco και συγγραφέας του βιβλίου Games in Economic Development
 
Μια δημιουργική και ευέλικτη εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά εγχειρίδια
Edward Miguel, καθηγητής Περιβαλλοντική Οικονομικής και Οικονομικής των Πόρων, University of California, Berkeley και συγγραφέας του βιβλίου Africa’s Turn?

keyboard_arrow_up